Kære elever og forældre

Skemafri dag onsdag den 6. januar pga. Pædagogisk Dag for alle medarbejdere