Herlev Musikskole er en kulturinstitution under Stab for By og Udvikling.

Skolen drives med et tilskud fra Herlev Kommune på 59%, med tilskud fra Fagudvalget for musik (under Kunstrådet) på 12% og indtægter fra brugerne på 29%

Musikskolen tilbyder undervisning til børn og unge i alderen 0 – 24 år, bosiddende i Herlev Kommune

Sæsonlængden omfatter 36 uger, svarende til 180 undervisningsdage. Undervisningen afvikles fra medio august til medio juni

I løbet af sæsonen afvikles en række koncerter, i Musikskolen såvel som udenfor huset. Desuden medvirker Musikskolens elever, kor og ensembler ved arrangementer i kommunalt regi, samt ved andre kulturbegivenheder i Herlev. Musikskolens aktivitetskalender kan ses her på hjemmesiden.

Musikskolens aktiviteter foregår først og fremmest i egne lokaler i Musikskolen, hvor al instrumental- og vokalundervisning, kor, orkestre og sammenspil er placeret

Førskolens undervisning af de 1 – 5 årige sammen med deres forældre finder sted i Musikskolen. Grundskolens tilbud for de 6 – 8 årige er placeret på børnenes egen skole

Udpeget af kommunalbestyrelsen

Bjarne Kaspersen Hansen, formand
René Brohammer, næstformand

Repræsentant for folkeskolen

Ruben Engelhardt

Elevrepræsentanter

Anders Broe
Vacant

Forældrerepræsentanter

Joan Henriksen
Vacant

Lærerrepræsentant

Christian Ratzer

Musikskoleleder

Britta Theodorsen, sekretær

Foreningen har til formål at støtte aktiviteter, som Musikskolens elever, kor og sammenspilsgrupper deltager i. HMV deltager aktivt i mange af Musikskolens arrangementer ved at sælge forfriskninger. Indtægterne herfra danner sammen med de frivillige bidrag det økonomiske fundament, der gør det muligt at give tilskud til elever i forbindelse med stævner, rejser, kurser og andre arrangementer.

Medlemsskab af HMV er gratis! HMV modtager med tak frivillige bidrag, som kan indsættes på foreningens konto: reg.nr. 1551 kt.nr. 4739151457 eller betales kontant ved Musikskolens arrangementer, hvor HMV er til stede.

Indmeldelse i HMV kan ske i forbindelse med tilmelding til Musikskolen eller ved henvendelse til formand Joan Henriksen, joan.henriksen@skolekom.dk

Tekst på vej