Herlev Musikskole er en kulturinstitution under Center for By og Kultur.

Skolen drives med et tilskud fra Herlev Kommune på 59%, med tilskud fra Fagudvalget for musik (under Slots- og kulturstyrelsen) på 12% og indtægter fra brugerne på 29%

Musikskolen tilbyder undervisning til børn og unge i alderen 0 – 24 år, bosiddende i Herlev Kommune

Sæsonlængden omfatter 36 uger, svarende til 180 undervisningsdage. Undervisningen afvikles fra medio august til medio juni

I løbet af sæsonen afvikles en række koncerter, i Musikskolen såvel som udenfor huset. Desuden medvirker Musikskolens elever, kor og ensembler ved arrangementer i kommunalt regi, samt ved andre kulturbegivenheder i Herlev. Musikskolens aktivitetskalender kan ses her på hjemmesiden.

Musikskolens aktiviteter foregår først og fremmest i egne lokaler i Musikskolen, hvor al instrumental- og vokalundervisning, kor, orkestre og sammenspil er placeret

Førskolens undervisning af de 1 – 5 årige sammen med deres forældre finder sted i Musikskolen. Grundskolens tilbud for de 6 – 8 årige er placeret på børnenes egen skole

Udpeget af kommunalbestyrelsen

Bjarne Kaspersen Hansen, formand
René Brohammer, næstformand

Repræsentant for folkeskolen

Ruben Engelhardt

Elevrepræsentanter

Jacob Jespersen
Vacant

Forældrerepræsentanter

Jens Laage Olsen
Vacant

Lærerrepræsentant

Christian Ratzer

Musikskoleleder

Britta Theodorsen, sekretær

Herlev Musikskoles vedtægter kan læses her: Vedtægter for Herlev Musikskole

Foreningen har til formål at støtte aktiviteter, som Musikskolens elever, kor og sammenspilsgrupper deltager i. HMV deltager aktivt i mange af Musikskolens arrangementer ved at sælge forfriskninger. Indtægterne herfra danner sammen med de frivillige bidrag det økonomiske fundament, der gør det muligt at give tilskud til elever i forbindelse med stævner, rejser, kurser og andre arrangementer.

Medlemsskab af HMV er gratis! HMV modtager med tak frivillige bidrag, som kan indsættes på foreningens konto: reg.nr. 1551 kt.nr. 4739151457 eller betales kontant ved Musikskolens arrangementer, hvor HMV er til stede.

Indmeldelse i HMV kan ske i forbindelse med tilmelding til Musikskolen eller ved henvendelse til formand Jens Laage Olsen,
jens.laage.olsen@gmail.com

HMV’s vedtægter kan læses her Vedtægter – HMV

Det meste af musikskolens undervisning foregår i vores egne lokaler, på Herlev Bygade 30, 2. sal.

Her har vi 9 dejlige lokaler, bygget til musikundervisning. I midten har vi det dejlige fællesrum, som vi deler med billedskolen og dens elever. Her samles elever, store som små og forældre med de yngste. Der  er hyggehjørner og eleverne “hænger” ofte ud, både før og efter deres egne timer.

Fællesrummet egner sig også godt til koncerter, med akustiske instrumenter og sang. Vi afholder i løbet af sæsonen 4 – 5 cafearrangementer her.

I stueetagen har vi bagscenen, der som navnet siger er scenerum, for teaterbio. Til hverdag har musikskolen undervisning på bagscenen, som er særlig velegnet til de store grupper/orkestre.

Bagscenen egner sig godt til især rockgrupperne. 2 – 3 gange årligt afholder vi cafeaftener på bagscenen.