Herlev Musikskole er en kulturinstitution under Center for by, kultur og erhverv.

Skolen drives med et tilskud fra Herlev Kommune på 59%, med tilskud fra Fagudvalget for musik (under Slots- og kulturstyrelsen) på 12% og indtægter fra brugerne på 29%

Musikskolen tilbyder undervisning til børn og unge i alderen 0 – 24 år, bosiddende i Herlev Kommune

Sæsonlængden omfatter 36 uger, svarende til 180 undervisningsdage. Undervisningen afvikles fra medio august til medio juni

I løbet af sæsonen afvikles en række koncerter, i Musikskolen såvel som udenfor huset. Desuden medvirker Musikskolens elever, kor og ensembler ved arrangementer i kommunalt regi, samt ved andre kulturbegivenheder i Herlev. Musikskolens aktivitetskalender kan ses her på hjemmesiden.

Musikskolens aktiviteter foregår først og fremmest i egne lokaler i Musikskolen, hvor al instrumental- og vokalundervisning, kor, orkestre og sammenspil er placeret

Førskolens undervisning af de 1 – 5 årige sammen med deres forældre finder sted i Musikskolen. Grundskolens tilbud for de 6 – 8 årige er placeret på børnenes egen skole

Udpeget af kommunalbestyrelsen

Bjarne Kaspersen Hansen, formand
René Brohammer, næstformand

Repræsentant for folkeskolen

Ruben Engelhardt

Elevrepræsentanter

Emilia Seyfarth Wohlgemuth
Kasper Møller Nielsen

Forældrerepræsentanter

Jens Laage Olsen
Anne Audelin

Lærerrepræsentant

Kim Munk

Musikskoleleder

Martin Juhl, sekretær

Herlev Musikskoles vedtægter kan læses her: Vedtægter for Herlev Musikskole

HMV – Herlev Musikskoles Venner er en støtteforening, der har til formål at støtte aktiviteter for musikskolens elever. Det er fx. deltagelse i koncerter, workshops mv.

Medlemsskab af HMV er gratis! Midlerne indsamles dels ved frivillige bidrag og dels ved salg af forfriskninger ved musikskolens arrangementer.

Man kan melde sig ind ved at maile til formand Jens Laage Olsen på jens.laage.olsen@gmail.com.

Frivillige bidrag kan indbetales til foreningens konto:
Reg.nr.     1551
Kontonr.  4739151457
eller sendes på Mobilepay til box61115

Her er HMV Vedtægter september 2019

Det meste af musikskolens undervisning foregår i vores egne lokaler, på Herlev Bygade 30, 2. sal.

Her har vi 9 dejlige lokaler, bygget til musikundervisning. I midten har vi det dejlige fællesrum, som vi deler med billedskolen og dens elever. Her samles elever, store som små og forældre med de yngste. Der  er hyggehjørner og eleverne “hænger” ofte ud, både før og efter deres egne timer.

Fællesrummet egner sig også godt til koncerter, med akustiske instrumenter og sang. Vi afholder i løbet af sæsonen 4 – 5 cafearrangementer her.

I stueetagen har vi bagscenen, der som navnet siger er scenerum, for teaterbio. Til hverdag har musikskolen undervisning på bagscenen, som er særlig velegnet til de store grupper/orkestre.

Bagscenen egner sig godt til især rockgrupperne. 2 – 3 gange årligt afholder vi cafeaftener på bagscenen.