Pris - kun 1 rate pr. sæsonPris pr. rate,
2 rater pr. sæson
Pris pr. rate
3 rater pr. sæson
(12 gange pr. rate)
Førskolen
Rytmik, 1 - 6 årige med forældre
Barselsrytmik
585,-
Holdundervisning
Værksted, 2. klasse,
45 minutter pr. uge
705,-
Den lille musikskole
45 minutter pr. uge
705,-
Øvrige fag
Ukulele og sang705,-
Mesterværksted, 3 klasse630,-
Bandværksted 4. - 5. klasse705,-
DJ skole, fra 7. klasse705,-
Musik og billeddrama, fra 7. klasse563,-
Instrumental/sangundervisning, solo, fra 3. klasse
25 min. pr. uge1605,-
35 min. pr. uge2250,-
50 min. pr. uge3195,-
+25 (for voksne) 25 min. pr. uge2400,-
Kor og sammenspil
Børnekor, 1. klasse0,-
Når man er tilmeldt instrumental-/
sangfag
0,-
Som eneste fag i musikskolen300,-
Bemærk:
Der opkræves for alle elever et administrationsgebyr på kr. 100,- én gang pr. sæson.
Beløbet dækker bl.a. afgift til Copydan
Der er mulighed for at søge om tilskud til hel eller delvis dækning af undervisningsgebyr. Afkryds på tilmeldingen om ansøgningsskema ønskes tilsendt

Tilmelding/ Optagelse

  • Alle nuværende elever får mulighed for at tilmelde sig den nye sæson ultimo april
  • Postkort/flyers uddeles også til alle elever i kommunens skoler. Alle, som melder sig inden tilmeldingsfristen, optages hvis der er plads
  • Hvis et fag/hold er overtegnet, kommer eleven på venteliste. Elever på venteliste optages i rækkefølge efter den dato, tilmeldingen er modtaget
  • Alle elever, nye såvel som gamle, skal tilmelde sig hver sæson
  • Besked om optagelse i Musikskolen udsendes primo juli 2019