Takster

Pris pr. rate
3 rater pr. sæson
(12 undervisningsgange pr. rate)
Førskolen
Rytmik, 1 - 6 årige med forældre555,-
Barselsrytmik - pr. periode (12 gange)
Bemærk: Der skal tilmeldes til hver periode
555,-
Holdundervisning
Værksted, 2. klasse675,-
Ukulele og sang675,-
Music Mind Games - MMG675,-
Instrumental/sangundervisning, solo, fra 3. klasse
25 min. pr. uge1530,-
35 min. pr. uge2140,-
50 min. pr. uge3060,-
+25 (for voksne) 25 min. pr. uge2400,-
Kor og sammenspil
Når man er tilmeldt instrumental/sangfag150,-
Som eneste fag i Musikskolen300,-
Bemærk:
Der opkræves for alle elever et administrationsgebyr på kr. 100,- én gang pr. sæson.
Beløbet dækker bl.a. afgift til Copydan

Tilmelding/ Optagelse

  • Alle nuværende elever får mulighed for at tilmelde sig den nye sæson ultimo april
  • Postkort/flyers uddeles også til alle elever i kommunens skoler. Alle, som melder sig inden tilmeldingsfristen, optages hvis der er plads
  • Hvis et fag/hold er overtegnet, kommer eleven på venteliste. Elever på venteliste optages i rækkefølge efter den dato, tilmeldingen er modtaget
  • Alle elever, nye såvel som gamle, skal tilmelde sig hver sæson
  • Besked om optagelse i Musikskolen udsendes primo juli 2017