Pris pr. månedPris pr. rate
Førskolen
Rytmik, 1 - 6 årige med forældre 200,- 600,- (3 gange årligt)
Barselsrytmik 200,- 600,- (3 gange årligt)
Holdundervisning
Værksted, 2. klasse 240,- 720,- (3 gange årligt)
Ukulele og sang 240,- 720,- (3 gange årligt)
Øvrige fag
Mesterværksted 635,- (2 gange årligt)
Instrumental/sangundervisning, solo, fra 3. klasse
25 min. pr. uge 545,-1.635,- (3 gange årligt)
35 min. pr. uge 765,-2.295,- (3 gange årligt)
50 min. pr. uge1.080,-3.240,- (3 gange årligt)
+25 (for voksne) 25 min. pr. uge 815,-2.445,- (3 gange årligt)
Kor og sammenspil
Som eneste fag i musikskolen 300,- (3 gange årligt)
Klippekort, 10 gange sammenspil for etablerede grupper1.500,-
Bemærk:
Der opkræves for alle elever et administrationsgebyr på kr. 100,- én gang pr. sæson.
Beløbet dækker bl.a. afgift til Copydan

Tilmelding/ Optagelse

  • Alle nuværende elever får mulighed for at tilmelde sig den nye sæson ultimo april/primo maj
  • Infomateriale udsendes til alle elever i kommunens skoler. Alle, som melder sig inden tilmeldingsfristen, optages hvis der er plads
  • Hvis et fag/hold er overtegnet, kommer eleven på venteliste. Elever på venteliste optages i rækkefølge efter den dato, tilmeldingen er modtaget
  • Alle elever, nye såvel som gamle, skal tilmelde sig hver sæson
  • Besked om optagelse i Musikskolen udsendes primo juli 2021